Bemutatkozás

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy a magyarországi nemzetiségi színjátszás egyre gazdagabb sokszínűségére alapozva, eddigi eredményeink védelmében, intézményeink fejlődése érdekében összehangoltan léphessünk fel éredekeink és céljaink megvalósításáért.

E célok elérésére átlátható szervezettel, a magyarországi és ezen belül a nemzetiségi színházművészet iránt elkötelezett képviselőkkel, a változó világra nyitottan kívánunk hosszú távon együttműködni. Az egyesületnek jelenleg tizenhárom alapító tagja van, akik együttes erővel képviselik a hazai cigány, örmény, német, szlovák, ukrán, görög és szerb nemzetiségi színjátszást.

Az egyesület alapvetően kulturális, művészeti céllal alakult meg. A Szövetség a magyarországi nemzetiségi színházi kultúra fejlődésére hivatott. Feladataink közül a színházi értékek védelme, az oktatási struktúrán belüli tömegbázis fejlesztése kiemelten fontos szerepet tölt be.

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség meghatározó és folyamatos tevékenységet fejt ki a magyarországi nemzetiségi színjátszás és színházi élet törvényi szintű szabályozása, illetve kamarai formában való önigazgatásának megvalósítása érdekében.

Egyesületünk arra törekszik, hogy a magyarországi nemzetiségi színjátszás területén működő szakmai szervezetek tevékenységét koordinálja, továbbá állandó és nyitott szakmai kapcsolatot alakítson ki a magyar és nemzetközi színházi szakmával.

Az egyesület tevékenysége között szerepel a színházi produkciók létrehozása, az alkotóműhelyi tevékenység kiépítése, nemzetközi kapcsolataink fejlesztése, regionális, helyi kulturális programok szervezése, szakmai ösztöndíjak kiírása és kiadványok szerkesztése.

A felsorolt tevékenységi köröknek megfelelően évente legalább egy közgyűlés és minimum három elnökségi ülés formájában az egyesület tagjai egyeztetik a közeli és távlati terveket, feladatokat és az aktuális színházi rendezvények szervezését. Az egyesület irányításával és részvételével kerül megrendezésre a Nemzetiségi Színházi Találkozó. Továbbá szeretnénk hagyománnyá tenni a 2010. december 18-án első alkalommal megrendezésre került Nemzetiségi Gálaestet is. Mindkét esemény lehetőséget teremt arra, hogy a hazai nemzetiségi színjátszás képviselői megmutathassák önmagukat. Ezen alkalmak során alkotóműhelyi tevékenység is létrejön, ahol a tagok együtt gondolkodása révén új dolgok születhetnek.

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség igyekszik aktívan részt venni a magyarországi közéletben. Egyesületünk az előadó-művészeti törvény megváltoztatása kapcsán felajánlotta segítségét a kulturális bizottságnak, továbbá az egyeztetési folyamatban is részt veszünk. Összefogásunk eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy évről évre javaslatot tegyünk művészeti díjak adományozására.

Gondos figyelmet fordítunk a szakmai kapcsolatot kiépítésére. A Magyar Teátrumi Társasággal több ízben együttműködtünk. Részt vettük a 2010. június 28-án megrendezésre kerülő Jótékonysági Gálán, továbbá a Nemzetiségi Gálán került átadásra a nemzetiségeknek szánt Magyar Teátrum Díj is. Különös figyelmet fordítunk a határon túli magyar színházakra. Együttműködésünk eredményeként indulhatott útjára a Határon Innen és Túl programsorozat a Merlin Színházban.

A Magyarországi Nemzetiség Színházi Szövetség igazi színfoltja a hazai színházi életnek és szeretnénk ezt mindenki számára elérhetővé tenni.

Nemzetiségi
színházak vezetői

"A színház mindenekelőtt az élet. Ez az elengedhetetlen kiindulási pont, és igazából csak az érdekelhet bennünket, ami az élet része, a szó lehető legtágabb értelmében. A színház az élet. Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy nincs különbség az élet és a színház között."