Bemutatkozás


Bemutatkozik a Magyarországi Nemzetiségi
Színházi Szövetség Egyesület

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy a magyarországi nemzetiségi színjátszás egyre gazdagabb sokszínűségére alapozva, eddigi eredményeink védelmében, intézményeink fejlődése érdekében összehangoltan léphessünk fel éredekeink és céljaink megvalósításáért.

E célok elérésére átlátható szervezettel, a magyarországi és ezen belül a nemzetiségi színházművészet iránt elkötelezett képviselőkkel, a változó világra nyitottan kívánunk hosszú távon együttműködni. Az egyesületnek jelenleg tizenhárom alapító tagja van, akik együttes erővel képviselik a hazai cigány, örmény, német, szlovák, ukrán, görög és szerb nemzetiségi színjátszást.

Az egyesület alapvetően kulturális, művészeti céllal alakult meg. A Szövetség a magyarországi nemzetiségi színházi kultúra fejlődésére hivatott. Feladataink közül a színházi értékek védelme, az oktatási struktúrán belüli tömegbázis fejlesztése kiemelten fontos szerepet tölt be.

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség meghatározó és folyamatos tevékenységet fejt ki a magyarországi nemzetiségi színjátszás és színházi élet törvényi szintű szabályozása, illetve kamarai formában való önigazgatásának megvalósítása érdekében.

Egyesületünk arra törekszik, hogy a magyarországi nemzetiségi színjátszás területén működő szakmai szervezetek tevékenységét koordinálja, továbbá állandó és nyitott szakmai kapcsolatot alakítson ki a magyar és nemzetközi színházi szakmával.

Az egyesület tevékenysége között szerepel a színházi produkciók létrehozása, az alkotóműhelyi tevékenység kiépítése, nemzetközi kapcsolataink fejlesztése, regionális, helyi kulturális programok szervezése, szakmai ösztöndíjak kiírása és kiadványok szerkesztése.

A felsorolt tevékenységi köröknek megfelelően évente legalább egy közgyűlés és minimum három elnökségi ülés formájában az egyesület tagjai egyeztetik a közeli és távlati terveket, feladatokat és az aktuális színházi rendezvények szervezését. Az egyesület irányításával és részvételével kerül megrendezésre a Nemzetiségi Színházi Találkozó. Továbbá szeretnénk hagyománnyá tenni a 2010. december 18-án első alkalommal megrendezésre került Nemzetiségi Gálaestet is. Mindkét esemény lehetőséget teremt arra, hogy a hazai nemzetiségi színjátszás képviselői megmutathassák önmagukat. Ezen alkalmak során alkotóműhelyi tevékenység is létrejön, ahol a tagok együtt gondolkodása révén új dolgok születhetnek.

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség igyekszik aktívan részt venni a magyarországi közéletben. Egyesületünk az előadó-művészeti törvény megváltoztatása kapcsán felajánlotta segítségét a kulturális bizottságnak, továbbá az egyeztetési folyamatban is részt veszünk. Összefogásunk eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy évről évre javaslatot tegyünk művészeti díjak adományozására.

Gondos figyelmet fordítunk a szakmai kapcsolatot kiépítésére. A Magyar Teátrumi Társasággal több ízben együttműködtünk. Részt vettük a 2010. június 28-án megrendezésre kerülő Jótékonysági Gálán, továbbá a Nemzetiségi Gálán került átadásra a nemzetiségeknek szánt Magyar Teátrum Díj is. Különös figyelmet fordítunk a határon túli magyar színházakra. Együttműködésünk eredményeként indulhatott útjára a Határon Innen és Túl programsorozat a Merlin Színházban.

A Magyarországi Nemzetiség Színházi Szövetség igazi színfoltja a hazai színházi életnek és szeretnénk ezt mindenki számára elérhetővé tenni.