Horvát színházak

PÉCSI HORVÁT SZÍNHÁZ

Igazgató: Vidákovics Szláven

A Pécsi Horvát Színház az egykori Pécsi Nyári Színház és a Pécsi Kisszínház tagozataként 992-ben mutatkozott be ünnepélyes keretek között Budapesten a Várszínházban A. Karagić: „Rastatkinja” (Az elvált asszony) című népszínművével. Szerény költségvetésből azóta évi 2-3 bemutató készül. A színház tervei között szerepel egy 5-6 fős állandó társulat létrehozása és az utánpótlás nevelése. A színház egyben arra is törekszik, hogy bekapcsolódjon Pécs, az ország és Horvátország színházi és művészeti életé be. A Pécsi Horvát Színház az anyanyelv ápolásán túl kulturális centrummá szeretne válni. Gyakran vállalja a tájolást mindenhova, ahol értik és beszélik a horvát nyelvet.

ELÉRHETŐSÉG
Pécsi Horvát Színház
Vidákovics Szláven igazgató
7621 Pécs, Anna u. 17, Pf. 289
Pécsi Horvát Színház: phsz@freemail.hu
Béri Gyula: gyulaberi@invitel.hu

A HOŠIG HORVÁT IRODALMI ÉS TÁNCSZÍNHÁZ

A budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (horvát rövidítéssel: HOŠIG) színházi társulatának története 2011-re nyúlik vissza. Az önállóvá válásának 20. évfordulóját 2013-ban ünneplő iskola minden évben megrendezi legnagyobb szabású rendezvénysorozatát, a Horvát Kultúra Hetét, amely a horvát nemzetiségi közösség jeles kulturális eseményévé vált. Az eseménysorozat ismeretterjesztő, közéleti és kulturális-művészeti, tehetség felfedező tematika köré szerveződik. A program állandó elemei közé tartozik a magyarországi horvát régiók történelmének, néprajzának, hitéletének, hagyományainak bemutatása is. 2011-ben – alkalmi diák színjátszókkal – így került színre a Bunyevác-Sokác Est, amely a magyarországi horvátság történelmének döntő epizódjait, legjelesebb irodalmi és egyházi személyiségeit dramatizált előadásban mutatta be, felvonultatva a népélet zenés-táncos hagyományait, ünnepi szokásait is.

Az első nagy sikerű előadás nem csak diáktehetségek felfedezésére adott alkalmat, hanem egy felismerésre is. A hasonló színpadi játékok hiánypótló ismeretterjesztő funkciót tölthetnek be a magyarországi horvátság sok száz éves, kellően fel nem tárt, a magyar-horvát nyilvánosság előtt is még felfedezésre váró történelméről. De nem csak erről. A horvátok és magyarok több mint 800 éves közös múltja – államközössége – ugyancsak a népszerű történelmi ismeretterjesztés gazdag és tanulságos tematikáját kínálja. Közös királyokkal, hősökkel, egyházi személyiségekkel, írókkal, akiknek regényes története színpadért kiált!

A HOŠIG diákszínjátszói így formálódtak színházi társulattá, Gojtán Anna iskolaigazgató szerkesztésében és rendezésében pedig sorra születtek az új színdarabok – immár egy küldetés jegyében…

2013 őszén a Horvát Kultúra Hete alkalmából tartott előadás már a 800 éves horvát-magyar közös történelem fontos epizódjait elevenítette fel a színjátszók mellett szavalóink, kórusunk, iskolazenekarunk és táncosaink közreműködésével. Amíg a Bunyevác-Sokác Esten a „Nagy Prelo” segítségével léptek színpadra a történelmi korszakok szereplői, ezen az előadáson a „Velebit tündérei” varázsolták elő a közös történelem nagy alakjait, Könyves Kálmán királytól Zrínyi Miklósig, Jurisics Miklóstól a Monarchia haditengerészetének hőseiig…

A „800 közös év“ színdarabunk karrierje 2014-ben folytatódott. 2014 tavaszán Zágráb egyik rangos oktatási intézményében szerepeltünk horvát és magyar közönség előtt emlékezetes sikerrel, majd következett a nagy kihívás – itthon. 2014 novemberében az Országos Horvát Nap ünnepi estjére immár a „800 közös év” átdolgozásával készülhettünk. Az előadásra az ExperiDance székhelyén, a RaM Colosseum Élményszínház hatalmas színpadán kerülhetett sor – 80 szereplővel, 600 néző előtt…

A kirobbanó siker szinte rakéta sebességet adott az „Időutazásra” átkeresztelt színdarabunknak. 2015 tavaszán Zágráb rangos színháza, a Komedija adott otthont az előadásnak, 2015 októberében pedig már a tengerparti város, Zadar várt minket a Nemzeti Színházba szóló meghívással. Mint a zágrábi produkciónknak, itt is előadásunk fővédnöke volt Horvátország budapesti és Magyarország zágrábi nagykövete.

Az iskolánk Tamburica Táncegyüttesével immár folyamatosan megerősített színtársulatunk a nagy előadások között is vonz érdeklődőket. Az új és újabb történelmi jelenetekkel gazdagított színdarabunk részleteit számos hazai és horvátországi politikai-közéleti személyiség tekintette meg.

        2016 gazdag programot ígér.  Budapesti és vidéki horvát önkormányzatok meghívásának teszünk eleget művelődési házakban, felléptünk Pécset, Székesfehérváron, s a 450. Zrínyi-évforduló alkalmából várhatóan előadást tartunk Szigetváron is.

Az „Időutazás” Horvátországban is tartogat újabb kihívásokat.  A HOŠIG Horvát Irodalmi és Táncszínházat 2016-ban várják Eszék, Mostar, Split és Dubrovnik rangos színházai.

A játék és a küldetés folytatódik…

www.hosig.hu

0