Meghívó a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Közhasznú Szövetség Közgyűlésére

Időpont: 2021. május 26. /szerda/ 15.00 óra
Helyszín: Magyarországi Szerb Színház, Budapest, Nagymenző út 49.

 

 

Napirendi pontok:

1. Az alapszabály hatályon kívül helyezése, új alapszabály elfogadása

2. 2020. évi szakmai beszámoló, mérleg, eredménykimutatás elfogadása

3. 2021. évi szakmai terv ismertetése, elfogadása

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje megegyezik a fent rögzítettel, időpontja:

2021. május 29. /szombat/ 11.00 óra.
Budapest, 2021. május 18.

0